Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ЧАСОПРОСТОРУ В КЛАСИЧНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ

Автор: Редактор on .

УДК 17.018.22
 
ШКЕПУ М.,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ЧАСОПРОСТОРУ В КЛАСИЧНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ
 
Розглянуто деякі особливості еволюції соціокультурних вимірів часопростору історії в контексті класичного становлення її основи. Доводиться, що сутнісними засадами цієї еволюції є становлення таких форм життєдіяльності та виробництва окремих народів та людства у цілому, які обумовлювали становлення сутнісних (практичних і теоретичних) сил людини в єдності з її спроможністю категоріально розпредметити природу суспільно-історичного розвитку. 

 ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ЧАСОПРОСТОРУ В КЛАСИЧНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ