Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 349.2:[331.5-054.6]
 
ЛАТА Н.,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
 
Досліджено особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. Проаналізовано порядок отримання дозволу на працевлаштування, та перелік документів, необхідних для його отримання. Розглянуто особливості продовження строку дії дозволу на працевлаштування та порядок його анулювання.
 
 ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ