Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 347.728.21.3
 
РЕГУРЕЦЬКА О.,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано юридичні поняття "мортифікація" та "амортизація", які використовувались наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., та сучасний термін "відновлення" акцій. Досліджено процедуру відновлення акцій у разі їхньої втрати, дії власника з їх відновлення, а також документи, які він має подати реєстроутримувачу для відновлення сертифікату акцій.

 ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ