УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 01.2009

Автор: Редактор on .

 

ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

СМАГІН В.
 
Вплив фінансового ринку на процес відтворення в реальному секторі економіки  5
ГРОМОЗДОВА Л., ПРОСТОТІНА С.
Удосконалення оцінки тенденцій регіонального економічного розвитку 
12
СУПРУН Н.
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів 
17
СУРКОВА Ю.
 
Самоврядні організації як модель державно-суспільного партнерства на будівельному ринку України  25
ВЛАСОВА І.
 
Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу  36

ПІДПРИЄМНИЦТВО

БАЙ С.
 
Успішність розвитку підприємств: проблеми досягнення збалансованості та інноваційності  47
КУЗНЕЦОВА І.
 

Визначення сутності дефініції "технологія управління" 

55
КИРИЧЕНКО Л.
 
Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств   62

ШУЛЬГА О.

Проблеми матеріально-технічного забезпечення підприємств аграрного сектору України  67
ІРТЛАЧ М.
 
Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим  73

ОБЛІК ТА АУДИТ

КОРОЛЬ С.
 
Роль управлінського обліку в досягненні соціальної відповідальності бізнесу  80
ВЕРЕНИЧ О., ШАПОВАЛОВА А.
 

Нові напрями бухгалтерського обліку нерухомості 

88

ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

БУЛГАКОВА С., КОЛОДІЙ О. Фінансова система України у повоєнний період  95
ГЕРАСИМЕНКО А. Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть  102
НІМЧИН С. Парадокси нескінченного регресу та розподілу сингулярностей як структурологічні складові "екзистенційного вакууму"  114