Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 347.77.043:624
 
МАРЧУК В.,
д. ю. н., професор кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
МИРОНЕЦЬ І.,
аспірант кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Процедуру ліцензування розглянуто як частину адміністративно-правового регулювання відносин у будівельному бізнесі. Проаналізовано  практичні моменти правозастосування та досліджено теоретичні основи інституту ліцензування господарської діяльності у будівництві. Розглянуто питання отримання ліцензії іноземними суб’єктами та інші актуальні моменти у сфері ліцензування будівельної діяльності.

 ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ