Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 331.25(477)
 
ЗИМОВСЬКА Л.,
ст. викладач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто сутність пенсійної системи, її складові та місце в системі соціального захисту громадян. Проаналізовано вплив фінансової кризи на пенсійне страхування. Висвітлено проблеми формування бюджету Пенсійного фонду України.
 
 ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ