Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК РИНКУ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 347.4/.5(477)
 
КУЧЕР Г.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК РИНКУ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано взаємозв'язок політики внутрішніх і зовнішніх запозичень, вплив ситуації на міжнародних ринках на обсяги запозичень на внутрішньому ринку боргових паперів. Розкрито особливості функціонування первинного та вторинного ринку облігацій внутрішньої державної позики. Визначено тенденції та перспективи розвитку  ринку внутрішніх позик України.

 РОЗВИТОК РИНКУ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ