Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Редактор on .

УДК 336.009.6
 
ЄРМОШЕНКО А.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЄРМОШЕНКО Л.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
Досліджено ключові компоненти функціонування органів розгляду скарг споживачів фінансових послуг, зокрема Служби фінансового омбудсмена Великої Британії як інтегрованої та однієї з найбільш прогресивних організацій у цій сфері. Розкрито основні характеристики побудови органів розв’язання спорів та  обґрунтовано процедурні етапи  вирішення спорів між споживачами фінансових послуг і фінансовими установами.
 
 СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ