Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 339.37.009.12
 
ЛАЗЕБНА І.,
асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗДРІБНІЙ  ТОРГІВЛІ
 
Розкрито економічний зміст конкурентного середовища у сфері товарного обігу, досліджено умови його формування, основні тенденції розвитку. Проаналізовано центральну ланку сфери товарного обігу споживчих товарів – роздрібну торгівлю. Досліджено сучасні умови розвитку роздрібного товарообороту в Україні.
 
 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗДРІБНІЙ  ТОРГІВЛІ