Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 005.575:658.871/.878
 
КОРОЛЬЧУК О.,
д. е. н., доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЧЕРЕПОВ В.,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Розроблено методичні підходи до оптимізації комерційних зв’язків торговельного підприємства. Охарактеризовано структуру та властивості комерційного потенціалу торговельного підприємства. Визначено показники для оцінки економічної ефективності комерційних зв’язків за умов ризику. Запропоновано методики урахування низки ринкових ситуацій в оптимізації комерційних зв’язків торговельного підприємства.

 ОПТИМІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА