Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 339.5(477)
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Розглянуто тенденції та фактори розвитку зовнішньої торгівлі України. Досліджено зміни структури експорту та імпорту товарів, проаналізовано вплив кризи на зовнішню торгівлю. Виокремлено спеціальні чинники, які не лише впливають на формування експортних потоків та імпортних надходжень, а й визначають напрями їх зміни у перспективі. 

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ