Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Редактор on .

УДК 330.3-044.922
 
ЦІПУРИНДА В.,
к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Запропоновано системний підхід до аналізу проблем глобалізаційного впливу на розвиток національної економіки та дослідження кризових явищ з урахуванням передових досягнень науки в міждисциплінарній сфері, які обумовлюються універсальними закономірностями розвитку систем. 

 СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ