УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Редактор on .

УДК 330.3-044.922
 
ЦІПУРИНДА В.,
к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Запропоновано системний підхід до аналізу проблем глобалізаційного впливу на розвиток національної економіки та дослідження кризових явищ з урахуванням передових досягнень науки в міждисциплінарній сфері, які обумовлюються універсальними закономірностями розвитку систем. 

 СИСТЕМНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ