Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

Автор: Редактор on .

УДК 347.72.028(477+100)
 
МИКИТЕНКО Л.,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ
 
Проаналізовано норми законодавства України про рекламу, які не відповідають положенням європейських стандартів. Досліджено загальні та спеціальні вимоги розповсюдження реклами в Україні та Європі, визначено їх співвідношення. Розроблено конкретні рекомендації щодо гармонізації законодавства України зі стандартами ЄС про рекламу.

 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ