Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 336.77
 
ІВАНЕНКО Л.,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
 
 Проаналізовано правові проблеми надання кредитів споживачам України. Розглянуто поняття та ознаки споживчого кредиту, а також правомірність надання споживачам кредитів у іноземній валюті. Досліджено права споживачів у разі надання послуг із кредитування, порушення цих прав, захист прав споживачів у разі порушення умов договору споживчого кредитування.
 
 ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ