Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ" В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 342.951:351.82
 
НІКОЛАЄВА Л.,
к. ю. н., професор, завідувач кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТОРОЖЕНКО О.,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ" В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано розвиток нормативного регулювання відносин у сфері зловживання монопольним становищем на ринку України, досліджено стан сучасного регулювання цього правового явища та внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання поняття "зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку".

 ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ" В УКРАЇНІ