Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор: Редактор on .

УДК 657.1:339.92
 
КОЦЕРУБА Н.,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
На основі аналізу сучасних концепцій управління запропоновано створення єдиної інформаційної системи антикризового управління підприємством. Уточнено визначення контролінгу як комплексної міжфункціональної концепції управління в умовах світової економічної інтеграції. Визначено основні етапи побудови внутрішньогосподарського обліку підприємства відповідно до концептуальних положень гармонізації облікових систем.

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ