Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК УЦІНКИ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 657.1:658.8.033
 
ЗАНЬКО Б.,
к. е. н., доцент Київського університету туризму, економіки і права
 
ГРИНЮК О.,
ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОБЛІК УЦІНКИ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
 
Досліджено процес організації та методології бухгалтерського обліку вартісної оцінки запасів. Особливу увагу приділено проблемам, що виникають при проведенні уцінки товарів. Запропоновано суму очікуваних витрат на збут (реалізацію) товарів, які підлягають уцінці, визначати за середнім відсотком витрат на збут (реалізацію) на підставі фактичних даних за минулий місяць або квартал.

 ОБЛІК УЦІНКИ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ