Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТИТУТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Редактор on .

УДК 339.72
 
ГРИЦЕНКО В.,
аспірант Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
 
ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТИТУТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
Визначено місце та роль банківських і небанківських інвестиційних інститутів на міжнародному ринку фінансових послуг, побудовано модель їхньої взаємодії з різними секторами економіки, проаналізовано тенденції у діяльності інвестиційних інститутів на ринку фінансових послуг різних країн світу.
 
 ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТИТУТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ