Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Автор: Редактор on .

УДК 336.14:352
 
ВАСИЛЕНКО Л.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВАСИЛЕНКО А.,
к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
 
Розглянуто моделі та функції партнерства, особливості партнерських відносин у сфері бюджетно-податкової політики в Україні. Проаналізовано вітчизняну модель бюджетних відносин у контексті соціального партнерства. Визначено напрями корегування бюджетних і податкових важелів економічної політики для забезпечення інтересів усіх суб’єктів партнерських відносин. 

 ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО