Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: НАУКОВА ПАРАДИГМА

Автор: Редактор on .

УДК 351.72
 
ШЕВЧУК О.,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: НАУКОВА ПАРАДИГМА
 
Досліджено сутність фінансового контролю загалом і державного фінансового контролю зокрема. Охарактеризовано тенденції та протиріччя розвитку державного фінансового контролю в Україні. Уточнено принципи, на яких базується державний фінансовий контроль. Систематизовано та уточнено теоретико-методологічні засади державного фінансового контролю, сформульовано перспективні напрями його розвитку і вдосконалення.

 ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: НАУКОВА ПАРАДИГМА