Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор: Редактор on .

УДК 338.486
 
БОЙКО М.,
к. е. н., докторант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
 
Викладено методичні основи оцінювання економічних інтересів туристичних підприємств. Запропоновано та аналітично опрацьовано структурно-логічну послідовність застосування методики. За результатами апробації класифіковано туристичні підприємства залежно від ступеня реалізації економічних інтересів, спрямованих на генерування соціально-економічної цінності для системи "туризм".
 
 ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ