Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ

Автор: Редактор on .

УДК 338.488.001.7:659.1
 
ГУЛЯЄВА Н.,
к. е. н., професор, декан факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОЛТАВСЬКА О.,
асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ
 
Обґрунтовано необхідність застосування маркетингового підходу до формування персоналу підприємств готельного господарства з урахуванням галузевих особливостей. Досліджено тенденції на ринку готельних послуг України та їх вплив на розвиток трудового потенціалу підприємств готельного господарства. Встановлено проблеми та фактори впливу на процес формування персоналу у світлі сучасних тенденцій розвитку готельного господарства.

 МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ