Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМ І СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 330.341.424
 
ПИЛЬТЯЙ О.,
к. е. н., докторант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМ І СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 
На основі критичної оцінки концепції "постіндустріального суспільства" з позицій неокейнсіанської теорії розглянуто загальні рамки стратегії довгострокового, сталого та швидкого зростання національної економіки України. Доведено, що подальший розвиток системи національної економіки має спиратися на широку інституціональну підтримку з боку держави.
 
 ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМ І СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ