Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУПЕРЕЧНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РЕФЛЕКСІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 316.422
 
СЕРГІЄНКО Надія,
аспірант кафедри філософських і соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
СУПЕРЕЧНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РЕФЛЕКСІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
 
Досліджено модернізацію як макросоціальний процес, що понад 50 років теоретично осмислюється суспільними науками. Розглянуто походження класичного підходу в соціальній теорії модернізації, проаналізовано фундаментальні положення цього підходу, зроблено висновок щодо проблематичності розробки універсальної моделі прогресивного розвитку суспільства. На підставі світосистемного аналізу аргументовано необхідність розробки некласичних підходів за принципом множинності моделей модернізації.
 
Ключові слова: модернізація, прогрес, моделі модернізації, глобалізація, світосистема.
 
 СУПЕРЕЧНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РЕФЛЕКСІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА