Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 005.57
 
ЧОРНОУС Галина,
к. е. н., доцент, докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
Досліджено поєднання можливостей апарату інтелектуального аналізу даних та методики проактивного управління соціально-економічними системами. Розглянуто основні процеси проактивного управління, для їх інформаційної підтримки запропоновано відповідні процеси і методи дейтамайнінгу. Приділено увагу низці питань, пов’язаних із організаційним забезпеченням обґрунтування рішень на основі інтелектуального аналізу даних. Визначено інформаційні системи, здатні реалізовувати інтелектуальну підтримку проактивного управління.
 
Ключові слова: проактивне управління, дейтамайнінг, ВІ-технології.
 
 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ