Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор: Редактор on .

УДК 336.02:33.025.12
 
ВАТУЛЬОВ Андрій,
завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
 
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
Проаналізовано теоретичні підходи щодо визначення ролі фінансового регулювання у системі державного регулювання економіки, економічну сутність фінансової політики як складової соціально-економічного розвитку суспільства. Запропоновано структурно-функціональну модель механізму реалізації фінансової політики, обґрунтовано принципи її формування.
 
Ключові слова: фінансове регулювання, фінансова система, фінансова політика, бюджет, бюджетне регулювання, грошово-кредитне регулювання.
 
 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ