УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 005.21:339.17
 
ФРОЛОВА Лариса,
д. е. н, професор, зав. кафедри економіки підприємства Донецького
національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
ГРИГОРАШ Оксана,
аспірант Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
 
На основі процесно-системного підходу запропоновано новий підхід до обґрунтування стратегій управління економічним потенціалом підприємства торгівлі. Визначено умови вдосконалення стратегії формування потенціалу підприємства. Встановлено, що важливим напрямом підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу торговельного підприємства є оптимізація структури величини його сукупного потенціалу.
 
Ключові слова: економічний потенціал підприємства, стратегія, управління, кластер, конкурентне середовище.
 
 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ