Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 005.35:339.17
 
СИЧОВА Ніна,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИЧОВА Анастасія,
менеджер з персоналу компанії "Мрія"
 
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
 
Обґрунтовано поняття "стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі". Запропоновано комплексну систему показників оцінки прийнятності стратегії соціального розвитку підприємства торгівлі.
 
Ключові слова: підприємство торгівлі, соціальний розвиток підприємства, стратегія управління, конкуренція, персонал підприємства, оцінка соціального розвитку підприємства.
 
 СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ