Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 005.1
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
НАЙДЮК Віталій,
заступник директора ПП "Техном" (м. Київ)
 
РАКША Наталія,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
 
Визначено час і особливості генезису теоретичних засад проблематики технологій управління у міжнародній науковій практиці. Уточнено сутність поняття "технологія управління організацією". Класифіковано сучасні технології управління та встановлено доцільність застосування деяких із них в організаціях різних розмірів і сфер діяльності. Проаналізовано специфіку трансферу технологій управління. Запропоновано матричні моделі для оцінювання технологій управління та прийняття рішення щодо їх трансферу на рівні організації.
Ключові слова: технологія, управління, трансфер, типи технологій управління, управлінське ноу-хау, канали трансферу, матричні моделі, організації-передавачі та організації-набувачі технологій управління.

 ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ