Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

Автор: Редактор on .

УДК 338.487:338.33
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
 
Проаналізовано тенденції розвитку туристичного ринку. Обґрунтовано доцільність управління диференціацією туристичних продукті, як джерела нарощування їх споживчої цінності в динаміці споживчих очікувань. Представлено методику дослідження процесу диференціації туристичних продуктів
 
Ключові слова: туристичний продукт, диференціація туристичних продуктів, споживча цінність, споживчі характеристики туристичного продукту, фактори диференціації.

 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ