Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНВЕСТИЦІЇ З УГОРЩИНИ В ЕКОНОМІКУ ЗАКАРПАТТЯ

Автор: Редактор on .

УДК  339.727.22(439+477.87)
 
ІМРЕ Габриела,
Економічний інститут Будапешта,
асистент кафедри світової економіки
 
ІНВЕСТИЦІЇ З УГОРЩИНИ В ЕКОНОМІКУ ЗАКАРПАТТЯ
 
За допомогою анкетних досліджень виявлено мотиваційні фактори угорських інвестиційних фірм, що функціонують у Закарпатті. Проаналізовано особливості інвестиційного середовища в Україні та його відмінності від європейського, що обумовлюють незвичні для зарубіжних інвесторів виклики і проблеми; на основі досвіду малих і середніх угорських підприємств, що функціонують у Закарпатті, розглянуто різні варіанти їх вирішення.
 
Ключові слова: Закарпаття, Угорщина, прикордонне співробітництво, капіталовкладення, мотивація інвестицій.
 
 ІНВЕСТИЦІЇ З УГОРЩИНИ В ЕКОНОМІКУ ЗАКАРПАТТЯ