Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АДАПТАЦІЙНЕ ВХОДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор: Редактор on .

УДК 37.091.212
 
МОСТОВА Ірина,
зав. кабінету практичної та експериментальної психології, здобувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
АДАПТАЦІЙНЕ ВХОДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 
Наведено результати порівняльного аналізу інтегральних оцінок особистісного адаптаційного потенціалу, вольової саморегуляції, мотиваційної сфери, які розцінюються як критерії адаптивного входження студентів-економістів контрольної та фонової груп у навчальну діяльність упродовж чотирьох років навчання.
 
Ключові слова: аналіз, інтегральна оцінка, адаптаційний потенціал, воля, мотивація, адаптаційне входження, студенти-економісти.
 
 АДАПТАЦІЙНЕ ВХОДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ