Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 159.923
 
ЄВЧЕНКО Ірина,
аспірант Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
 
Проаналізовано дослідження українськими вченими проблеми самоствердження особистості. Виявлено та систематизовані основні теоретичні підходи, принципи та моделі. Конкретизовано сутність поняття самоствердження особистості.
 
Ключові слова: самоствердження, особистість.
 
 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ