Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ТА КРИЗОВІ СТАНИ В РАННІЙ ЮНОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 37:159.922.8
 
ВЕРБИЦЬКА Людмила,
к. психол. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ТА КРИЗОВІ СТАНИ В РАННІЙ ЮНОСТІ
 
Здійснено теоретико-методологічний огляд кризових періодів розвитку особистості раннього юнацького віку в тісному взаємозв’язку із соціальним організмом – сім’єю. Визначено причини виникнення кризових станів у юнаків. Проаналізовано вплив родинного виховання на виникнення переживань та профілактику кризових станів у ранній юності.
 
Ключові слова: профілактика кризових станів, формування особистості, рання юність, родинне виховання, гармонійний розвиток.
 
 РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ТА КРИЗОВІ СТАНИ В РАННІЙ ЮНОСТІ