Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 378.22
 
РЖЕВСЬКИЙ Геннадій,
к. психол. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Розкрито рівневу характеристику сформованості психологічної готовності студентів вищого учбового закладу до педагогічної діяльності. Проаналізовано рівень самооцінки готовності магістрів. Виявлено типові причини недоліків у підготовці магістрів до педагогічної діяльності. Науково обґрунтовано деякі шляхи вдосконалення цієї підготовки. Проаналізовано рівні сформованості психологічної готовності магістрів до педагогічної діяльності.
 
Ключові слова: рівнева характеристика, психологічна готовність, педагогічна діяльність, самооцінка, фахова готовність, структура феномену професійної готовності, мотиваційний компонент, змістово-процесуальний компонент, рефлексивний компонент.
 
 ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ