УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 159.9(477)
 
КОРОЛЬЧУК Микола,
д-р психол. н., професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
 
Висвітлено актуальність, завдання, шляхи реалізації організаційної та економічної психології в навчальній, науковій, практичній діяльності психологів в Україні. Обґрунтовано необхідність розробки теоретико-методологічних концепцій і розширення науково-практичних досліджень у цих галузях науки за паспортом спеціальності та їх інтеграції до європейської науки і практики.
 
Ключові слова: організаційна психологія, економічна психологія, галузі психологічної науки, перспективний напрям, інтеграція.

 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ