Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Автор: Редактор on .

УДК 368.91.009.12
 
ПРИВАЛОВА Олена,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
 
Розглянуто основні тенденції розвитку конкуренції на ринку страхування життя України, досліджено особливості сучасного етапу. На основі аналізу нормативно-правової бази України та інших держав у сфері оцінки домінуючого (монопольного) становища на ринку запропоновано алгоритм оцінювання конкуренції у сементі страхування життя в Україні.
 
Ключові слова: страхування життя, конкуренція, конкурентне середовище, методика оцінки конкурентного середовища.

 ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ