Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 35.072.2:368.029
 
КНЕЙСЛЕР Ольга,
докторант Тернопільського національного економічного університету
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
 
Розглянуто проблеми державного регулювання ринку перестрахування. Виявлено суперечливі тенденції та запропоновано напрями модернізації державного регулювання ринку перестрахування України.
 
Ключові слова: державне регулювання, ринок перестрахування, інституційне середовище, державні інституції

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ