УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 336.201:368
 
ВАСИЛЕНКО Антоніна,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ
 
Висвітлено проблеми податкового регулювання розвитку класичного страхування в Україні. Проаналізовано положення Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку страхових компаній. Обґрунтовано зміни до чинного податкового законодавства, спрямовані на посилення стимулюючого впливу податкових важелів розвитку страхового ринку з урахуванням інтересів усіх суб’єктів суспільних відносин.
 
Ключові слова: Податковий кодекс України, податок на прибуток підприємствстраховий ринок, ухилення від оподаткування.
 
 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ