Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 336.201:368
 
ВАСИЛЕНКО Антоніна,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ
 
Висвітлено проблеми податкового регулювання розвитку класичного страхування в Україні. Проаналізовано положення Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку страхових компаній. Обґрунтовано зміни до чинного податкового законодавства, спрямовані на посилення стимулюючого впливу податкових важелів розвитку страхового ринку з урахуванням інтересів усіх суб’єктів суспільних відносин.
 
Ключові слова: Податковий кодекс України, податок на прибуток підприємствстраховий ринок, ухилення від оподаткування.
 
 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ