Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФАКТОРИНГУ

Автор: Редактор on .

УДК 368:339.178.3
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФАКТОРИНГУ
 
Досліджено призначення факторингу. Проаналізовано ризики, що притаманні факторингу. Обґрунтовано необхідність функціонування в Україні системи страхування ризиків факторингу.
 
Ключові слова: факторинг, ризики факторингу, страхування ризиків факторингу.
 
 СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФАКТОРИНГУ