УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 336.11(477)
 
МАКОГОН Валентина,
к. е. н, ст. наук. співробітник відділу бюджетної системи Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
 
Розкрито особливості становлення фінансової науки в Україні з початку XIX ст. і до кінця ХХ ст. Висвітлено підходи щодо здійснення бюджетного менеджменту, запровадження бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства. Обґрунтовано доцільність інституційних змін бюджетної системи відповідно до трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку суспільства.
 
Ключові слова: фінанси, податки, бюджет, бюджетний менеджмент.
 
 СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ