Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор: Редактор on .

УДК 336.54.009.6
 
АВАНЕСОВА Ірина,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
Розглянуто принципи захисту прав споживачів фінансових послуг; аспекти державного пріоритету забезпечення цього захисту через можливість вільного вибору фінансової послуги споживачем, здобуття ним знань і кваліфікації для прийняття самостійного рішення про споживання такої послуги відповідно до його потреби, здобуття споживачем знань з питань реалізації своїх прав.
 
Ключові слова: принципи, захист прав споживачів фінансових послуг, аспекти державного пріоритету, фінансові послуги.

 ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ