Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗМІНИ ТИПОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

Автор: Редактор on .

УДК 159.947.23
 
ТИТАРЕНКО Андрій,
здобувач Національного університету цивільного захисту України
 
ЗМІНИ ТИПОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ
 
Наведено результати дослідження особливостей змін у поведінці фахівців аварійно-рятувальних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України залежно від етапу їх професійного становлення. Проаналізовано обрані ними символи неусвідомленого самосприйняття.
 
Ключові слова: типова поведінка, фахівець-рятувальник, професійне становлення.
 
 ЗМІНИ ТИПОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ