Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ "ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ"

Автор: Редактор on .

УДК.159.9
 
ОНІЩЕНКО Наталія,
к. психол. н., с. н. с., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України
 
ЦІЦЕЙ Руслана,
здобувач науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України
 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ "ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ"
 
Наведено огляд наукових робіт, які розкривають питання встановлення психологічного контакту. Розглянуто основні підходи, що існують у психологічній науці, які пов’язані з процесом встановлення психологічного контакту між суб’єктами взаємодії. Запропоновано схему встановлення  такого контакту в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 
Ключові слова: психологічний контакт, етапи встановлення психологічного контакту, стадії встановлення психологічного контакту.
 
 ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ "ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ"