Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ПРОБЛЕМНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор: Редактор on .

УДК 159.9:008
 
ЛАГУТІНА Тетяна,
к. пед. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ПРОБЛЕМНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 
Розглянуто соціально-психологічну сутність феномену організаційної культури в умовах нестабільного інституційного середовища. Детально проаналізовано як саме становлення атрибутів цивілізованого бізнесу відображається на розвитку культури організацій в Україні. Розкрито особливості прояву поліфункціональності культури у проблемному зовнішньому середовищі діяльності організації.
 
Ключові слова: організаційна (корпоративна) культура, проектування і управління культурою організації, система культурних норм і правил, моральні цінності, інституційне середовище, інституційні чинники, психосоціальна природа людини, інтеграційна модель поведінки людини, поліфункціональність організаційної культури.
 
 ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ПРОБЛЕМНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ