Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТІСТЬ

Автор: Редактор on .

УДК 159.942.3
 
КОРОЛЬЧУК Валентина,
д. психол. н., доцент, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТІСТЬ
 
Проаналізовано психодіагностичні методи впливу психотравмуючих факторів на особистість, що використовуються у світовій практиці. Виокремлено методи вивчення реакцій людини на стрес, підходи до оцінки впливу стресорів на особистість та оцінки подолання стресу.
 
Ключові слова: психодіагностичні методи, стресори, стресові реакції, копінг.
 
 ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТІСТЬ