Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВИКА НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Автор: Редактор on .

УДК 368.03
 
ПОЛЧАНОВ Андрій,
асистент Житомирського державного технологічного університету
 
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВИКА НА СВІТОВОМУ РИНКУ
 
Досліджено питання стратегічного фінансового управління страховою компанією на світовому рівні, визначено стратегічні фінансові позиції провідних страхових груп, узагальнено фінансові стратегії найбільших страхових компаній світу.
 
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стратегія, стратегічна фінансова позиція.
 
 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВИКА НА СВІТОВОМУ РИНКУ