Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 336.008.8
 
ПИЛЬТЯЙ Олександр,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
Представлено рекомендації щодо розвитку механізмів фінансування публічно-приватного партнерства в Україні із використанням інструментів інституційної, організаційної та фінансової державної підтримки, а також наведено рекомендації щодо їхнього практичного впровадження.
 
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, проектне фінансування, державне регулювання.
 
 ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА