Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ У КРАЇНАХ ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Автор: Редактор on .

УДК 336.7
 
БАГДАСАРЯН А.,
д. е .н., доцент кафедри фінансів та кредиту Державного аграрного університету Арменії
 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ У КРАЇНАХ ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
 
Рекомендовано вирішувати проблеми, що виникають при реформуванні  пенсійної системи у країнах із перехідною економікою, шляхом запровадження багаторівневої системи пенсійного забезпечення. Проаналізовано ризики впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, основні механізми зниження ризиків, а також соціальні аспекти реформи.
 
Ключові слова: стабільність фінансової системи, реформа пенсійної системи, прожитковий мінімум, перехідна економіка, ринок капіталу.
 
 ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ У КРАЇНАХ ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ