Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор: Редактор on .

УДК 330.534.4
 
МАКСЮТА Анатолій,
перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 
Розкрито сутність та роль бюджетної складової суспільного розвитку країни. Обґрунтовано доцільність застосування інституційного підходу у процесі формування та реалізації бюджетної політики, відповідно до змін соціально-економічного середовища суспільства.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетне регулювання, бюджетна політика, доходи бюджету, видатки бюджету.

 БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ